ZAKRES USŁUG:

Doradztwo prawne

Księgowo¶ć

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

Płace i ubezpieczenia społeczne

Doradztwo podatkowe w Polsce

Szkolenia

International Service

 
    www.doradzam.pl
> > UPRAWNIENIA
 
Posiadamy uprawnienia w zakresie doradztwa podatkowego, które s± niezbędne do fachowej i legalnej pomocy:

Wpis ostateczny po zdaniu egzaminów na listę doradców podatkowych ( nr 06642 )

Posiadamy aktualne ubezpieczenie:

Ubezpieczenie OC podmiotów wykonuj±cych doradztwo podatkowe
 

Dlaczego ubezpieczenie jest takie ważne?

Je¶li klient odniesie szkodę na skutek niewła¶ciwej interpretacji lub naszego błędu, będzie mógł odzyskać wydatki zwi±zane ze szkod±. W przypadku nielegalnych doradców podatkowych, cała odpowiedzialno¶ć przechodzi na klienta i nie może on liczyć na żadn± pomoc.
 
ZWERYFIKUJ UPRAWNIENIA ORAZ UBEZPIECZENIE: www.krdp.pl
O ZAWODZIE DORADCY PODATKOWEGO: >> tutaj <<