ABAKUS Doradztwo Podatkowe
Bronisława Jastrzębska
Doradca Podatkowy nr 06642

ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
NIP: 634-001-92-43
tel.: 533-322-123
e-mail: biuro@abakuspodatki.pl